Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.
css templates

Arboretum

Arboretum - (z łaciny: arbor-is - drzewo, krzew) ogród drzew i krzewów posiadający udokumentowane kolekcje roślin, utrzymywany w celach naukowych i dydaktycznych, a także celem ochrony dzikich oraz uprawnych gatunków i odmian. Może być jednym z działów ogrodu botanicznego lub odrębną jednostką.
Arboretum w Lądku-Zdroju założone zostało z inicjatywy Mieczysława Wilczkiewicza (1913-1994) nad potokiem Jadwiżanki na terenie lasów komunalnych w latach 1972-74. Jest jednym z najmłodszych tego typu ogrodów i najwyżej położonym arboretum w Polsce. Pod względem geograficznym położone jest w południowej części Sudetów Wschodnich, w VII krainie przyrodniczo-leśnej, na 50o20' szerokości geograficznej północnej oraz na 16o51' długości geograficznej wschodniej, u podnóża południowo-wschodniej części Gór Złotych, na wysokości 475-500 m n.p.m. Lasy, w których położone jest arboretum posiadają charakter spacerowo-wypoczynkowy, służący do wypoczynku wczasowiczów i kuracjuszy, a także jako teren rehabilitacyjny dla miejscowego uzdrowiska. Lasy te zostały zaliczone do I stopnia atrakcyjności. Teren, na którym położone jest arboretum jest pagórkowaty. Rzeźba terenu jest urozmaicona, poprzerywana od wschodu i od północy strumykami wpadającymi do rzeki Białej Lądeckiej, a ta z kolei do Nysy Kłodzkiej. W 1972 r. powierzchnia arboretum wynosiła zaledwie 0,64 ha. W 1973 r. powiększono ją o 1,39 ha usuwając starodrzew zrębem zupełnym pozostawiając jedynie kilkusetletnie drzewa o charakterze pomnikowym jak dąb, buk, sosna, jodła. Pozostawione drzewa w pewnym stopniu łagodzą mikroklimat ogrodu.Obecnie powierzchnia ogrodu zajmuje 1,89 ha. Arboretum stanowi bogatą kolekcję drzew i krzewów, gatunków iglastych i liściastych w tym dużą ilość azalii i różaneczników. Warunki przyrodnicze kształtują się pod wpływem masywów górskich od południa Gór Bialskich, od północy Gór Bardzkich, od zachodu Gór Krowiarek i od wschodu Gór Złotych. Okres wegetacji trwa przeciętnie od trzeciej dekady kwietnia do połowy października. Warunki klimatyczne w arboretum są na ogół korzystne dla rozwoju jak i uprawy roślin. Czas kwitnienia różaneczników i azali przypada na koniec maja początek czerwca.

    Wycieczka po Arboretum

Cennik

Bilet normalny -6,00 zł
Bilet dla emerytów i rencistów -5,00 zł
Bilet dla dzieci i młodzieży -4,00 zł

Ceny biletów na zwiedzanie nocne:
Bilet normalny -8,00 zł
Bilet dla emerytów i rencistów -6,00 zł
Bilet dla dzieci i młodzieży -6,00 zł

Ceny biletów łączonych zwiedzanie w dzień i w nocy:
Bilet normalny -10,00 zł
Bilet dla emerytów i rencistów -8,00 zł
Bilet dla dzieci i młodzieży -6,00 zł

Ceny rocznych kartenów na cały sezon otwarcia Arboretum:
Dla mieszkańców
Lądka-Zdroju -25,00 zł
Dla emerytów i renc. zamieszkałych w Lądku-Zdroju -12,00 zł

Zniżka przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się, studentom do 26 roku życia oraz grupom zorganizowanym od 10 osób. Bilety są do nabycia bezpośrednio przed wejściem. Ceny karnetów wyłącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie na terenie Gminy Lądek-Zdrój.

Otwarte

Arboretum w Lądku-Zdroju jest udostępnione do zwiedzania od maja do końca października we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem poniedziałków.
Otwarte jest od godziny 10:00 do 18:00.
Zwiedzanie nocne w każdy piątek i sobotę
od godz 21:00 do 23:00

Kontakt    

W sprawach Arboretum nr tel. 693 830 636

Kliknij poniżej aby wyznaczyć trasę do Arboretum na twoim smartfonie
(google maps).