Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.
develop own website

Kierownik
tel. 74 8 148 462, kierownikdgm@lukladek.pl
Administracja mieszkaniowa
tel. 74 8 146 469, kom. 693 830 685, administrator@lukladek.pl
Rozliczenia czynszów
tel. 74 8 146 469czynsze@lukladek.pl