Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.
free simple site templates

Cennik Działu Wodociągów i Kanalizacji


Usługi:
Wynajem sprzętu,
Hydrauliczne,
Opłaty, warunki techniczne, uzgodnienia,
Wersja PDF

Usługa Opis J.m. Cena netto zł. Uwagi
Koparko-ładowarka wraz z
operatorem
dni robocze 7:00-15:001h (zegarowa)100,00Ilość godzin jest liczona od
momentu wyjazdu do powrotu
do LUK sp. z o. o. DWiK
ul. Wiejska 57
Minikoparka wraz z operatoremdni robocze 7:00-15:001h (zegarowa)80,00Ilość godzin jest liczona od
momentu wyjazdu do powrotu
do LUK sp. z o. o. DWiK
ul. Wiejska 57
ROM 400 (udrażnianie kanalizacji) 
wraz z obsługą 
dni robocze 7:00-15:00 za każdą rozpoczętą godzinęrg250,00 (za
kolejną godz
150,00)*
Ilość godzin jest liczona od
momentu wyjazdu do powrotu
do LUK sp. z o. o. DWiK
ul. Wiejska 57
Agregat prądotwórczy wynajem sprzętu na godzinyrg40,00Ilość godzin jest liczona od
momentu wyjazdu do powrotu
do LUK sp. z o. o. DWiK
ul. Wiejska 57
Młot spalinowy wynajem sprzętu na godzinyrg30,00Ilość godzin jest liczona od
momentu wyjazdu do powrotu
do LUK sp. z o. o. DWiK 
ul. Wiejska 57
Stopa wibracyjna wynajem sprzętu na godzinyrg50,00Ilość godzin jest liczona od
momentu wyjazdu do powrotu
do LUK sp. z o. o. DWiK
ul. Wiejska 57
Piła do asfaltu wynajem sprzętu na godzinyrg70,00Ilość godzin jest liczona od
momentu wyjazdu do powrotu
do LUK sp. z o. o. DWiK
ul. Wiejska 57
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

Usługi hydrauliczne

Usługa Opis J.m. Cena netto zł. Uwagi
Wymiana wodomierza głównego
uszkodzonego przez klienta
Wymiana wodomierza głównego
Wymiana wodomierza głównego o przekroju do Ø 25
mm włącznie
szt100,00+ koszty materiału
Wymiana wodomierza głównego
uszkodzonego przez klienta
Wymiana wodomierza głównego
Wymiana wodomierza głównego o przekroju powyżej Ø
25 mm
szt200,00+ koszty materiału
Ponowne oplombowanie
wodomierza głównego na
życzenie Klienta
Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na
życzenie Klienta
szt50,00+ koszty materiału
Wymiana zaworu przy
wodomierzu głównym na
życzenie Klienta:
Wymiana zaworu przy wodomierzu głównym o
przekroju do Ø 25 mm włącznie
szt100,00+ koszty materiału
Wymiana zaworu przy
wodomierzu głównym na
życzenie Klienta:
Wymiana zaworu przy wodomierzu głównym o
przekroju powyżej Ø 25 mm 
szt200,00+ koszty materiału
Wymiana wodomierza nie
będącego własnością LUK sp. z
o. o.
Wymiana wodomierza o przekroju do Ø 25 mm
włącznie (usługa wraz z plombowaniem)
szt50,00+ koszty materiału
Wymiana wodomierza nie
będącego własnością LUK sp. z
o. o.
Wymiana wodomierza o przekroju powyżej Ø 25 mm
(usługa wraz z plombowaniem)
szt80,00+ koszty materiału
Oplombowanie wodomierza nie
będącego własnością LUK sp. z
o. o
Oplombowanie wodomierza (usługa z materiałem)szt20,00z materiałem
Ponowne podłączenie i
uruchomienie przyłącza
wodociągowego/kanalizacyjnego
Usługa związane z odcięciem i ponownym
uruchomieniem przyłącza wodociągowego lub
kanalizacyjnego
szt200,00+ koszty materiału
Montaż / zmiana lokalizacji wodomierza
nie będącego własnością LUK Sp. z o.o.
Montaż wodomierza o przekroju do Ø25 mm włącznie 
 (usługa z plombowaniem)
szt100,00+ koszty materiału
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

Opłaty, warunki techniczne, uzgodnienia

Usługa Opis J.m. Cena netto zł. Uwagi
Odbiór techniczny końcowy,
pojedynczego przyłącza
wodociągowego lub
kanalizacyjnego
szt160,00
Wykonanie próby szczelności
pojedynczego przyłącza
wodociągowego
szt150,00
Doradztwo przy realizacji, nadzór
nad robotami w pobliżu urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych
Koszt 1 godziny pracygodz85,00
Wydanie oświadczeń do celów p/
poż. o ciśnieniu w hydrancie
szt130,00
Pomiar ciśnienia wody w sieci do
celów projektowych
szt130,00
Wizja lokalna w terenie związania
z działalnością zakładu lub
prośbę Inwestora (osoby
zainteresowanej)
usł.130,00
Wydanie informacji technicznej w
sprawie
szt65,00
Dojazd do miejsca wykonywania
usługi, dot. wszystkich zleconych
prac
km2,65
Wykrycie nielegalnego przyłącza
wodociągowego lub
kanalizacyjnego
Opłata jednorazowa za nielegalne przyłączenie do sieci
wodnej lub kanalizacyjnej
szt1.000,00
Wykrycie nielegalnego przyłącza
wodociągowego lub
kanalizacyjnego
Opłata jednorazowa za nielegalny pobór wody lub
odprowadzanie ścieków określona na podstawie
szacunku przeprowadzonego przez LUK sp. z o. o.
sztwg wyceny indywidualne
Wydawanie warunków
technicznych przyłączenia do
sieci dla nowych budynków
Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do
sieci dla nowych budynków w zabudowie
jednorodzinnej
szt60,00
Wydawanie warunków
technicznych przyłączenia do
sieci dla nowych budynków
Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do
sieci dla nowych budynków w zabudowie wielorodzinnej
szt100,00
Aktualizacja zmiana lub
prolongata warunków
technicznych włączenia do sieci
wod-kan
Aktualizacja, zmiana lub przedłużenie warunków
technicznych włączenia do sieci wod-kan
szt40,00
Dodatkowa mapka do wydania
warunków technicznych
Dodatkowa mapka do wydania warunków technicznychszt30,00
Wywiad branżowy, uzgodnienie
branżowe, potwierdzenie
przebiegu uzbrojenia
podziemnego zgodnie z
ewidencją branżową
Format podkładu mapyA4 - A3 w skali 1:500szt50,00
Wywiad branżowy, uzgodnienie
branżowe, potwierdzenie
przebiegu uzbrojenia
podziemnego zgodnie z
ewidencją branżową
Format podkładu mapy A2 w skali 1:500szt75,00
Wywiad branżowy, uzgodnienie
branżowe, potwierdzenie
przebiegu uzbrojenia
podziemnego zgodnie z
ewidencją branżową
Format podkładu mapy A1 w skali 1:500 szt100,00
Wywiad branżowy, uzgodnienie
branżowe, potwierdzenie
przebiegu uzbrojenia
podziemnego zgodnie z
ewidencją branżową
potwierdzenie braku infrastruktury LUK w zakresie
będącym przedmiotem wywiadu
szt15,00
Wywiad branżowy, uzgodnienie
branżowe, potwierdzenie
przebiegu uzbrojenia
podziemnego zgodnie z
ewidencją branżową
Aktualizacja, prolongata wywiadu branżowegoszt20,00
Uzgodnienia i opiniowanie
dokumentacji technicznej
przyłącze wodociągoweszt50,00
Uzgodnienia i opiniowanie
dokumentacji technicznej
przyłącze kanalizacyjneszt50,00
Uzgodnienia i opiniowanie
dokumentacji technicznej
sieci wodociągowe, kanalizacyjne do 100 m szt50,00 
Uzgodnienia i opiniowanie
dokumentacji technicznej
sieci wodociągowe, kanalizacyjne 100-200 m szt100,00
Uzgodnienia i opiniowanie
dokumentacji technicznej
sieci wodociągowe, kanalizacyjne 200-500 mszt200,00
Uzgodnienia i opiniowanie
dokumentacji technicznej
sieci wodociągowe, kanalizacyjne powyżej 500 msztwg wyceny
indywidualnej
Uzgodnienia i opiniowanie
dokumentacji technicznej
Aktualizacja lub przepisanie uzgodnienia
dokumentacji projektowej, zaopiniowanie
zmian wniesionych do uzgodnionej
dokumentacji projektowej
szt20,00
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości