Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.
html website templates

Telefony alarmowe

Dział Wodociągów i Kanalizacji

tel. 74 8 146 667
tel. 74 8 147 500
kom. 534 713 810

Dział Gospodarki Mieszkaniowej

tel. 74 8 148 462
kom. 693 830 685

Dział Usług Komuanlnych

tel. 74 8 146 358
kom. 695 582 888